III Fira de la
Formació Professional

DEL 27 AL 29 D'ABRIL

CONSERVATORI

Conservatori Professional Sagunt

Calle de Líria, 68, 46500 Sagunto, Valencia


Conservatori Professional de Música “Joaquín Rodrigo”

A través d'aquest vídeo, coneixeràs el centre, amb noves i renovades instal·lacions, al nostre professorat i personal administratiu i de serveis. Et presentem les especialitats instrumentals que s'imparteixen, podràs veure alguns dels nostres alumnes en audicions cambrístiques, així com les agrupacions instrumentals en concert. Obtindràs informació sobre el pla d'estudis i la forma de contacte. “Viu la música amb passió, la música és vida i transmetre-la és una de les coses més meravelloses que existeixen”

Sobre el centre

Dades de contacte

Calle de Líria, 68, 46500 Sagunto, Valencia

962650869

Conservatori@aytosagunto.es

https://www.sagunto.es/es/ayuntamiento/areas-y-servicios/cultura-y-educacion/conservatorio-profesional-joaquin-rodrigo-de-sagunto/

Conservatori Professional Sagunt

El Conservatori Professional de Música “Joaquín Rodrigo” està situat en la ciutat de Sagunt, concretament ubicat en C/Llíria  68, a l’antic centre educatiu “Jaume I”.

El nostre centre és d’àmbit municipal i està adscrit al Conservatori Professional de Música de València Número 2, encara que la gestió pertany directament a l’Excm. Ajuntament de Sagunt.

Naix l’any 2000 i deu el seu nom a un músic insigne, “Joaquín Rodrigo”, nascut a Sagunt i de fama internacional. Des del primer moment, la intenció del centre ha sigut proporcionar la preparació professional necessària als músics de tota la comarca del Camp de Morvedre  i comarques veïnes.

En l’actualitat el centre compta amb aproximadament 160 alumnes i sis grans formacions: banda, orquestra, big band, ensemble de saxòfons, cor i grup de percussió.

El Conservatori té un total de 19 aules repartides en dos plantes, a més a més, en la planta baixa estan ubicats: el despatx de direcció, el d’administració, el d’activitats de coordinació i orientació i  la Sala de Professors.

Hui en dia s’imparteixen setze especialitats: cant, clarinet, dolçaina, flauta, guitarra, oboè, percussió, piano, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel. Al nostre centre s’imparteixen solament les Ensenyances Professionals de Música (DECRET 158/2007, de 21 de setembre, del Consell).

Les Ensenyances Professionals de Música s’organitzen en un sol grau de 6 cursos de duració, Segons el que disposa l’article 48.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Per a iniciar els estudis a les Ensenyances Professionals de Música,  és necessari superar una prova d’accés, per mitjà de la qual es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament les Ensenyances Professionals. Aquesta prova es realitzarà en dos convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel Decret 158/2007 (article 9) i les ordes 28/2011 i 49/2015 de la Conselleria d’Educació (article 11 del text unit de les dos ordes).

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona, encara que la legislació estableix una edat idònia per a cursar les Ensenyances Professionals (segons l’article 2, apartat 5 de l’Orde 49/2015):

CURS EDAT IDÒNIA
1r EP 12 anys
2n EP 13 anys
3r EP 14 anys
4t EP 15 anys
5é EP 16 anys
6é EP 17 anys

 

El concepte d’edat idònia s’estableix per a afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es puguen donar amb els ensenyaments generals.

Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d’adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A este efecte, hauran d’adjuntar a la sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l’administració competent.

Si el meu fill/a té menys de 12 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música “Joaquin Rodrigo” de Sagunt per a poder presentar-se a la prova.

Termini per a sol·licitar l’autorització serà de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de  realització de les proves.

Si l’aspirant té més de 18 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del Conservatori Professional de Música “Joaquin Rodrigo” de Sagunt per a poder presentar-se a la prova.

El Termini per a sol·licitar l’autorització serà publicat tant al tauler d’anuncis com en la pàgina web del Conservatori.

En tot cas, l’alumnat major de l’edat idònia concorreran en llistes separades als alumnes amb l’edat idònia, i quedaran sempre per davall en l’ordre d’adjudicació de les places vacants.

  • Presentació
  • Conservatori Professional de Música “Joaquín Rodrigo”

Material elaborat per les professores i professors del CEFIRE de Sagunt i els IES de Sagunt: Clot del Moro, Jaume I, Jorge Juan, Camp de Morvedre, Eduardo Merello, María Moliner, l’Escola Oficial d’Idiomes, Conservatori de Música “Joaquín Rodrigo”; sindicats UGT, CCOO i STEPV, IES Puçol, IES Jérica-Viver, IES Alto Palancia (Sogorb), IES Massamagrell i l’IES Gilabert de Centelles (Nules) i per les empreses: Encamina, Thyssenkrupp, MEDI XXI i Interfax.

Matriculació

Podeu consultar a la pàgina web de l’ajuntament tota la informació sobre el període de matriculació en Formació Professional

MÉS INFORMACIÓ